Funkcionalne karakteristike saobraćajnica

220.00 kn uklj. PDV