Predavanje doc.dr.sc. Marka Šundova „Međuzavisnost ekonomskog i arhitektonskog prostora u funkciji održivog razvoja“

Predavanje u organizaciji Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU održat će se u četvrtak, 2. ožujka 2023. s početkom u 12 sati u dvorani Knjižnice HAZU, Strossmayerov trg 14 Uvodno će govoriti akademik Velimir Neidhardt [predsjednik HAZU] i akademik Branko Kincl [predsjednik Znanstvenog vijeća].

Predavanje za cilj ima ukazati na nužnost redefiniranja uloge i odnosa ekonomije spram prostora, a shodno tome i arhitekture kao neposrednog proizvoda determiniranog društveno-ekonomskim procesima unutar određenog upravljanog i reguliranog nacionalnog prostora. Nacionalni prostor upravljanja i regulacije je podvrgnut snažnim i kompleksnim vanjskim ekonomskim utjecajima koji prostornu vrijednost sagledavaju kroz tržišnu paradigmu proizvodnje i potrošnje. U takvom pojednostavljenom i jednoznačnom pogledu na prostornu vrijednost, arhitektura postaje alat za globalizaciju prostora tj. podvrgavanje mikroprostora prevladavajućim trendovima globalne ekonomije. Autor se zalaže za nužnost promjene prevladavajuće filozofske ekonomske platforme kao temelja za izgradnju nove ekonomije. Nužne su promjene dosadašnje ekonomske paradigme, a svrha i način korporativnog poslovanja s naglašenim utjecajem znanja temeljne su odrednice neophodne za provedbu te transformacije. Razmatrat će se važnost cirkularne ekonomije kao temeljne platforme nove ekonomije 21. stoljeća tj. Ekonomije smisla, važnost stupnjevanja i višeslojne analize prostora u cilju izgradnje efikasnih društveno-ekonomskih procesa kao i utjecaj arhitekture na ekonomski prostor i održivo upravljanje prostorom. Kroz Studij slučaja, u završnom dijelu predavanja, bit će prezentirana funkcionalna povezanost suvremene arhitekture s novim IT rješenjima i ekonomskim trendovima. Putem metode dinamičke simulacije prikazat će se na primjeru urbanog prostornog planiranja međuzavisnost ekonomskog i arhitektonskog prostora.

Odgovori