Vjekoslav Gašparović: Kameni blizanci – Kontinuirani ponoćni sat u Savičenti i Dvigradu

Nova knjiga

Arhitekt Vjekoslav Gašparović radio je na obnovi savičentskog kaštela i rijetko viđenim istraživačkim žarom, talentom za uočavanje detalja i povezivanje povijesnih činjenica, pristupio je otkrivanju povijesti ovog nijemog svjedoka polutisućljetnih zbivanja u Savičenti i otkrio zanimljivu priču…

Kameni blizanci – Kontinuirani ponoćni sat u Savičenti i Dvigradu

 

Odgovori